• English
  • Deutsch
  • Slovak

Montážne práce

Firma EMGA-SK s.r.o. zabezpečuje odborných a skúsených montážnych pracovníkov schopných vykonať montážne a demontážne práce vo všetkých priemyselných odvetviach podľa výrobných noriem a výkresovej dokumentácie.

Máme k dispozícii výborne vyškolené a plne vybavené interné montážne tímy. Táto skutočnosť zaručuje, že kontrolujeme montážny postup až do konečnej fázy dodávky haly, a tiež že montážny proces bol vykonaný v prísnom súlade so špecifikáciami.