• English
 • Deutsch
 • Slovak

Naše služby

Zváračské práce

Firma EMGA-SK s.r.o. zabezpečuje kvalifikovaných a odborných zváračov disponujúcich medzinárodnými certifikátmi v metódach zvárania 135, 136, 138, 141 a 111 a schopnosťou odvedenia prác v maximálnej profesionalite a kvalite.

 • Zváranie plechov, nosníkov a potrubia rôznych priemerov, hrúbky a prierezu
 • Zváranie oceľových konštrukcií
 • Zváranie podvozkov a trupov koľajových, automobilových a leteckých vozidiel
 • Zváranie výrobných liniek
 • Zváranie kotlov, výmenníkov tepla a potrubných systémov
 • Zváranie vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle
Zváračské práce
Potrubárske práce

Potrubárske práce

Firma EMGA-SK s.r.o. zabezpečuje kvalifikovaných a zručných pracovníkov v oblasti potrubárskych prác, ktorí sú schopní priestorového myslenia, čítania výkresovej dokumentácie a znalosti izometrie.

 • Montáž a demontáž potrubných systémov vo všetkých odvetviach priemyslu
 • Prevádzka a údržba skompletizovaných potrubných systémov
 • Montáž a inštalácia prírub, tlakových nádob a výmenníkov tepla
 • Montáž nádrží a tepelných kotlov
 • Vykonávanie tlakových skúšok

Zámočnícke práce

Firma EMGA-SK s.r.o. zabezpečuje odborných a skúsených montážnych pracovníkov schopných vykonať montážne a demontážne práce vo všetkých priemyselných odvetviach podľa výrobných noriem a výkresovej dokumentácie.

 • Montáž a demontáž oceľových konštrukcií
 • Údržba a služby v oblasti rafinérií, výrobných závodov a elektrární
 • Kompletizácia koľajových, automobilových a leteckých vozidiel podľa výkresovej dokumentácie
 • Inštalácia hydraulických, elektrických a potrubných systémov
 • Montáž výrobných a spracovateľských liniek
Zámočnícke práce
Montážne práce

Montážne práce

Firma EMGA-SK s.r.o. zabezpečuje odborných a skúsených montážnych pracovníkov schopných vykonať montážne a demontážne práce vo všetkých priemyselných odvetviach podľa výrobných noriem a výkresovej dokumentácie.

Máme k dispozícii výborne vyškolené a plne vybavené interné montážne tímy. Táto skutočnosť zaručuje, že kontrolujeme montážny postup až do konečnej fázy dodávky haly, a tiež že montážny proces bol vykonaný v prísnom súlade so špecifikáciami.

 • PP services – služby v oblasti montáže a demontáže elektrární
 • Montáž nádrží a potrubných systémov podľa izometrických výkresov
 • Montáž parných kotlov a výmenníkov tepla
 • Konštrukcie, rekonštrukcie a údržba oceľových konštrukcií
 • Montáž koľajových vozidiel a transportnej techniky
 • Zváranie konštrukcií, podvozkov, potrubia a jednotlivých funkčných komponentov
  pre všetky priemyselné odvetvia

Stavebné práce

Firma EMGA-SK s.r.o. zabezpečuje odborných a skúsených stavebných pracovníkov na stavebné prace v rôznorodých projektoch a stavenmých plánov.

Stavebné práce
Výrobné práce

Výrobné práce

Firma EMGA-SK s.r.o. zabezpečuje odborných a skúsených výrobných pracovníkov.